Utbygging av Smestad skole

Smestad skole bygges ut fra uke 8 mandag 22.02.16

Det skal tas ned trær, og anleggstrafikken vil bli fra Smestad skole, opp gangveien og tvers igjennom parkeringsplassen til barnehagen.

  • Kjøre i sakte fart igjennom parkeringsplassen til Smestad skole,og på parkeringsplassen vår.
  • Når dere skal ut av biler, ta ut barn og gå til og fra barnehagen må dere vise ekstra forsiktighet.
  • Det er store biler som skal frakte tømmer, så her må man passe godt på!!!

Lykke til med denne utfordringen til alle!