Brukerundersøkelse 2016

Uke 9 og 10 med frist fredag 11.Mars 2016 vil dere få tilgang til brukerundersøkelsen for foreldre. Info kommer i uke 9.

Flott hvis dere kan svare på denne, og det vil gi oss gode opplysninger om hvordan vi fremover skal fortsette å arbeide i barnehagen vår.

Dere vil få oppgitt brukernavn og passord til å gå inn på brukerundersøkelsen.

Hvis det er noen som ikke får det, må dere melde fra til Gunn (daglig leder).

Når barnehagen meldte seg på til denne brukerundersøkelsen, ble e-post adressen dere har oppgitt på barnehageportalen brukt. Noen av dere har gitt endring av e-post adresse til barnehagen, men til de av dere som har fått ny e-post adresse, og ikke gitt beskjed eller vært inne og endret dette på barnehageportalen et nødvendig ønske om at dere gjør dette snarest.