Planleggingsdager i barnehagen

Disse dagene holder barnehagen stengt

2016

4.11

7.11

 

2017

2.1

15.2

26.5