Planleggingsdager i barnehagen

Disse dagene holder barnehagen stengt

2018

2. jan

14. feb

11. mai

17. august

2. november

 

2019

2. januar 

13. februar

31. mai