Planleggingsdager i barnehagen

Disse dagene holder barnehagen stengt

2017

3. nov

6. nov

 

2018

2. jan

14. feb

11. mai