Ferieavvikling for barn

Barnehagen holder åpent hele sommeren.

 

Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.(1.august-31.juli)

Planleggingsdager etc. som barnehagen holder stengt utgjør 1 uke.

Stengt jul og påske utgjør 1 uke.

Minimum 2 uker skal tas sammenhengende i perioden 01.06-31.08)

 

Foreldrene skal så tidlig som mulig, og senest 30. April, gi barnehagen beskjed om når barna skal ha ferie. Hvis foreldre ikke har gitt beskjed innen fristen blir barnet satt opp med 14 dager ferie de to siste ukene i juli.

På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferielister for personalet, og plan for sommerdrift av barnehagen.